Blogiau

Mae blog yn fyr ar gyfer 'web log'. Gall blogiau fod yn dyddiaduron ar-lein, ond yn fwy aml maent yn cynnwys erthyglau ar bynciau penodol. Gall blogiau hefyd fod yn rhyngweithiol, sy'n caniatáu i ymwelwyr adael sylwadau ar yr hyn rydych chi wedi ysgrifennu amdano.

Mae blogio yn gyfle gwych i ymgysylltu â rhanddeiliaid eich sefydliad. Mae'n rhoi cyfle i chi siarad â phobl mewn ffordd anffurfiol ac i roi’r cyfle i bobl eraill i roi adborth i chi am yr hyn rydych yn ei wneud.

Mae blogio hefyd yn rhoi cyfle i chi fyfyrio ar y gwaith rydych chi’n gwneud ac i fyfyrio arno. Fel gwrthbwynt i hynny, gall blogio hefyd arwain i chii edrych ar lawer o flogiau eraill a dysgu llawer o nhw.

Adnoddau Defnyddiol

Arfer Da

 • Ace Digital Comms
  Mae’r blog yma gan Helen Reynolds, sy’n gweithio mewn ymgysylltiad digidol yn llywodraeth leol. Mae’r blog yn ffocysu ar “symud cyfathrebu o ddarlledu i sgwrsio trwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac offer digidol eraill”.
 • Blog Iechyd Meddwl Powys
  Mae’r blog yma gan dîm Asiantaeth Powys ar gyfer Iechyd Meddwl, sy’n gweithio ar gyfer Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys. Unwaith eto, mae’n rhoi cipolwg diddorol a phersonol ar waith sy’n cymryd lle. Mae yna gyfranwyr amrywiol, gan gynnwys 3 aelod o staff a defnyddwyr gwasanaeth sy’n cyfrannu eu profiadau eu hunain.
 • Cyfranogaeth Cymru
  Mae Cyfranogaeth Cymru yn gweithio gyda darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn y sectorau cyhoeddus, trydydd a phreifat er mwyn gwella ymgysylltiad cyhoeddus wrth ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y dinesydd ar gyfer pobl Cymru. Mae ei flog yn rhannu adnoddau o'i gwaith cyngor a chefnogaeth, hyfforddiant a rhwydweithio arloesol.
 • Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru
  Gwaith Cyfnewidfa Arfer Da yw rhannu gwybodaeth ac arferion da i gefnogi'r sector cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau gwell. Mae'r blog yn rhannu ymagweddau gwahanol tuag at bynciau sydd yn uchel ar agenda'r sector cyhoeddus. Mae'r blog hefyd yn rhannu pwyntiau dysgu gwerthfawr o waith y tîm.
 • Localopolis
  Mae Dave Mckenna yn gweithio mewn adran craffu llywodraeth leol, a nod ei blog yw rhannu 101 o ffyrdd gwahanol o wneud democratiaeth leol. Mae’r erthygl yma ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i graffu ar lywodraeth leol yn enghraifft wych o’i waith.
 • ​What’s the Pont
  Mae’r blog yma arno ddysgu a rhannu gwybodaeth er mwyn gwella gwasanaethau cyhoeddus. Mae’n enghraifft wych o ba mor effeithiol y gall blogio fod – mae’n bersonol, doniol a llawn gwybodaeth ddefnyddiol.