Erthyglau Cyngor Gofal Cymru

Sefydlwyd Cyngor Gofal Cymru dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 er mwyn rheoleiddio'r proffesiwn gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae gennym ddyletswydd i ddiogelu'r cyhoedd drwy hyrwyddo a sicrhau ymddygiad ac ymarfer o safon uchel ymysg gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal cymdeithasol.

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf am ei...
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg am...
Cyngor Sir Fynwy am ei waith i wella’r gefnogaeth ...
Cyngor Caerdydd am ei brosiect i fynd i’r afael â ...