Arfer Da Cymru

 

Erthyglau Cyngor Gofal Cymru

Sefydlwyd Cyngor Gofal Cymru dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 er mwyn rheoleiddio'r proffesiwn gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae gennym ddyletswydd i ddiogelu'r cyhoedd drwy hyrwyddo a sicrhau ymddygiad ac ymarfer o safon uchel ymysg gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal cymdeithasol.

 

 
Southgate House, Wood Street, Cardiff
CF10 1EW
0300 30 33 444
http://www.ccwales.org.uk/
info@ccwales.org.uk
https://www.arferda.cymru/care-council