Direct Healthcare Services

Cwmni gweithgynhyrchu nwyddau iechyd o Gaerffili ydy Direct Healthcare Services, yn cynnwys nwyddau gofal rhag clwyfau gwasgedd megis matresi a chlustogau arbenigol, sy’n brysur dyfu.  Siaradodd Busnes Cymru gyda’r Cyfarwyddwr Rheoli, Graham Ewart, a ddywedodd “Mae’r cwmni’n arloesi o ran dyluniad nwyddau ac yn cydweithio gyda chwsmeriaid er mwyn lleihau briwiau gwasgedd yn y GIG, maes sy’n costio hyd at £2.6bn y flwyddyn, sef tua 4% o’r gwariant blynyddol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau