Gwaddol Lovell

Gwobr contractwr sydd â ffocws ar y gymuned - Gwobrau Tai Cymru 2016

Cymuned, addysg, cyflogaeth a chynaliadwyedd yw pedwar conglfaen ein hymrwymiad i drawsnewid cymunedau ac maen nhw wrth wraidd ein busnes. Rydym yn falch o helpu cymunedau, diogelu ein hamgylchedd, ac ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol ac rydym yn rhagweithiol wrth gynnig cyfleoedd i bobl leol o ddigwyddiadau cymunedol, i fentrau cyflogaeth a hyfforddiant a gyflwynir gan ein staff ymroddedig yn y cymunedau rydym yn gweithio ynddynt.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau