Teresa: Wyneb Cyfeillgar

Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia

Mae Teresa yn ymgyrchu dros hawliau pobl sy’n byw â dementia. Ynghyd â ffrind iddi, mae hi wedi sefydlu “A Friendly Face”, cynllun cymorth cymheiriaid ar gyfer pobl yn Sir y Fflint sydd wedi cael eu diagnosio â dementia.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau