The Age of Investment, Clive Green’s story

Astudiaethau achos ynglyn â chyflogaeth

Hanes Clive Green, sydd wedi ailhyfforddi i fod yn drydanwr cymwysedig. Wedi’i gynhyrchu fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru Porth Sgiliau i Oedolion scheme.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau