The Age of Investment, Gwladys Ann Jones’ story

Astudiaethau achos ynglyn â chyflogaeth

Hanes Gwladys Ann Jones, a wnaeth ailhyfforddi i ddod yn ofalwr proffesiynol. Lluniwyd fel rhan o gynllun y Porth Sgiliau i Oedolion Llywodraeth Cymru.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau