Rhannu oriau

Fel rhan o'r fenter hon, roedd y Gymdeithas wedi cynnwys system lle y gallai tenantiaid a oedd yn mynd i weithgareddau cynnwys preswylwyr, megis digwyddiadau ymgynghori neu'r Panel Gwybodaeth Tenantiaid, gronni credydau Rhannu oriau, i'w cyfnewid am waith gan denantiaid eraill neu am fuddiannau a ddarparwyd gan y Gymdeithas, fel hyfforddiant.

Nod y fenter hon oedd annog mwy o denantiaid ac ystod ehangach ohonynt i gymryd rhan yng ngwaith y Gymdeithas.

Enw cyswllt: Ellaine Ballard
Sywdd: Prif Weithredwr
Ffôn: 02920 259100
Ebost: e.ballard@tafhousing.co.uk
Cyfeiriad: Alexandra House
307-315 Cowbridge Road East
Caerdydd 
CF5 1JD
Gwefan: http://www.taffhousing.co.uk/

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 02/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau