Recriwtio Staff o Gefndiroedd Amrywiol

Roedd tri o aelodau o staff y Gymdeithas wedi cymryd rhan y prosiectau hyn. Roedd y Gymdeithas hefyd wedi cymryd rhan mewn ffeiriau swyddi mewn partneriaeth â Tai Pawb, y sefydliad tai cenedlaethol sy'n hyrwyddo cydraddoldeb hiliol a chyfiawnder cymdeithasol ym maes tai. Roedd y Gymdeithas ar fin dechrau ar brosiect pellach a anelwyd at annog pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig sy'n gweithio ym maes tai i symud i swyddi rheoli - Pathways to Management.

Roedd y Gymdeithas wedi cael arian Grant Rheoli Tai Cymdeithasol ar gyfer y prosiect, roedd wedi datblygu'r modiwlau hyfforddi a byddai'n cynnal y digwyddiadau hyfforddi amrywiol.

Enw cyswllt: Ellaine Ballard
Swydd: Prif Weithredwr
Ffôn: 029 20 259100
Ebost: e.ballard@tafhousing.co.uk
Cyfeiriad: 307-315 Cowbridge Road East 
Caerdydd 
CF5 1JD  
Gwefan: http://www.taffhousing.co.uk/

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau