Red Sea House

Yn ogystal, roedd Red Sea House yn darparu safle cymunedol at ddefnydd y gymuned leol ehangach, yn enwedig aelodau o'r gymuned Somalïaidd leol. Cyflogai'r Gymdeithas weithwyr cymorth a oedd yn siarad Somalieg ac roedd wedi teilwra ei gwasanaethau i ddiwallu anghenion preswylwyr a'r gymuned leol. Roedd y Gymdeithas wedi datblygu Red Sea House fel ffocws ar gyfer gweithgarwch y gymuned leol ac wedi hyrwyddo ystod eang o ddigwyddiadau, fel cyngor ar gyflogaeth a budd-daliadau. Drwy ymgynghori â'r gymuned leol yn Butetown, roedd y Gymdeithas yn cyflwyno cais i'r Loteri i ddatblygu Red Sea House fel cyfleuster ar gyfer y gymuned leol.

Enw cyswllt: Ellaine Ballard
Swydd: Prif Weithredwr
Ffôn: 029 20 259100
Ebost: e.ballard@tafhousing.co.uk
Cyfeiriad: 307-315 Cowbridge Road East
Caerdydd
Gwefan: www.taffhousing.co.uk/

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau