Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach

Mae?r Bwrdd o?r farn bod Gofal gydag Urddas? yn waith dylanwadol sy?n mynd i newid agweddau. Mae wedi creu Canolfan Dysgu Rheolaeth Nyrsio a Bydwreigiaeth fel adnodd pwysig i roi sylw i arweinyddiaeth a gwybodaeth a sgiliau ar y ward. Mae Cyfadran Gwella Ansawdd hefyd wedi?i sefydlu.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau