Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach

Mae?r Bwrdd Iechyd yn cydnabod bod gan bob aelod o staff rôl bersonol i?w chwarae i ddarparu gofal urddasol. Dylai fod yn fusnes craidd ac mae gan bob un o Gyfarwyddwyr y Bwrdd Iechyd amcan personol sy?n gysylltiedig â gofal urddasol. Ystyrir bod storïau cleifion yn fwy grymus nag arolygon ac mae?r rhain yn awr yn cael eu cyflwyno ar ddechrau cyfarfodydd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau