Y Tîm O Gwmpas y Plentyn

Cyngor Sir Benfro

Arweiniwyd y cais cychwynnol gan Gyngor Sir Benfro yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid ym Mhartneriaeth Plant a Phobl Ifanc (CYPP). Cynorthwyir y Bartneriaeth gan gyfres o grwpiau nod craidd, ac mae un ohonynt yn seiliedig ar y nod o leihau effaith tlodi plant a’r anghydraddoldebau i blant a’u teuluoedd. Mae Tîm o Gwmpas y Plentyn (TAC) yn brosiect partneriaeth wirioneddol ag iddo fewnbwn arwyddocaol gan Ymddiriedolaeth Hywel Dda, sydd â’r cadeirydd penodedig ar gyfer grwp Rheolwyr y Tîm o Gwmpas y Plentyn (TAC).
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 02/12/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau