Rhaglen Cefnogi Pobl – mae Prosiect y Goleudy yn helpu cleifion – Cymdeithas Tai Taf a Chyngor Dinas Casnewydd

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.

Mae Prosiect Lighthouse, a reolir gan Gymdeithas Tai Taf, yn gweithio mewn partneriaeth ac wedi derbyn cyllid gan Dîm Cefnogi Pobl Cyngor Dinas Casnewydd i gynnig cymorth fel y bo’r angen i gleifion.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 18/03/2014   Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau