Panel Dinasyddion ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru

Sicrhaodd y Panel Dinasyddion ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru gyfraniad gan y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau, gofalwyr a phobl sydd â diddordeb mewn gwasanaethau. Nodwyd eu gwybodaeth ar Iefel strategol yn yr agenda trawsnewid a nodwyd yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru. Mae Cyfranogaeth Cymru yn bartneriaeth o sefydliadau sector cyhoeddus a trydydd sector sy'n cael ei Iywyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Gweithia Cyfranogaeth Cymru tuag at well ymgysylltiad o fewn gwasanaethau cyhoeddus Cymru. Mae gan y prosiect bedwar aelod o staff. Mae gwasanaethau cyhoeddus yn wasanaethau hollbwysig i'r 150,000 0 bobl sy'n eu defnyddio bob blwyddyn. Mae pwysau ar wasanaethau cyhoeddus oherwydd y galw sydd arnynt, sydd o hyd yn tyfu. Tasg Llywodraeth Cymru yw gwneud gwasanaethau cyhoeddus yn gynaliadwy, i sicrhau eu bod yna pan fo pobl eu hangen.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/05/2015   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau