Ymddiriedolaeth ‘Life Leisure’

Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru – Canllawiau Arferion Gorau

Dechreuodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent drafodaethau cychwynnol ynghylch modelau amgen ar gyfer darparu gwasanaethau hamdden yn ystod 2012. Y prif sbardunau oedd cyflawni amcanion cymdeithasol hamdden, diwallu gofynion Strategaeth Ariannol Tymor Canol y Cyngor, gan gynnwys sicrhau arbedion ar yr Adreth Annomestig Genedlaethol i’r Cyngor. Ym mis Ionawr 2013, daethpwyd â chwmni o ymgynghorwyr allanol i mewn yn ystod y camau cychwynnol i helpu i ddatblygu achos busnes a hwythau wedi cefnogi sefydlu nifer o ymddiriedolaethau elusennol ar draws y Deyrnas nedig. Roeddent yn rhan o fwrdd prosiect a sefydlwyd ym mis Awst 2013. Roedd bwrdd y prosiect yn cynnwys swyddogion allweddol y Cyngor e.e. Prif Swyddog Hamdden, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Pennaeth Ystadau, Swyddog Cyllid a phartner-ymgynghorwyr allanol a oedd hefyd yn cynnwys cyngor cyfreithiol. Sefydlwyd Grwˆ p Craffu Gorchwyl a Gorffen hefyd i ymgysylltu ag aelodau gwleidyddol drwy gydol y broses hon.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 20/03/2015   Categorïau: Llywodraeth Cymru Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau