Ailfodelu System Trefnu Apwyntiadau Cleifion

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi defnyddio un ganolfan trefnu apwyntiadau ar gyfer holl apwyntiadau cleifion allanol. Datblygwyd yr un ganolfan honno er mwyn gwella effeithlonrwydd. Fodd bynnag, canfu adolygiad o’r Ganolfan nad yw’r enillion effeithlonrwydd a ragwelwyd wedi’u cyflawni. Cynhaliwyd prosiect peilot yn yr adrannau Wroleg a Dermatoleg lle mae clercod trefnu apwyntiadau yn eistedd yn yr adran honno fel rhan o dîm amlddisgyblaethol er mwyn iddynt allu dod yn arbenigwyr yn eu maes a bod â mwy o berchenogaeth o’r broses trefnu apwyntiadau ar gyfer cleifion. Dangosodd y data a gasglwyd leihad mewn cyfraddau DNA mewn adrannau cleifion allanol Wroleg a Dermatoleg yn dilyn cyflwyno’r system newydd a chynnydd mewn cynhyrchiant o ran defnyddio slotiau apwyntiadau. Mae’r system wedi lleihau cyfraddau trefnu apwyntiadau dwbl ac mae’n haws i gleifion ei deall. I gael rhagor o wybodaeth: Bonita Overland, Rheolwr Cynorthwyol y Gyfarwyddiaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Bonita.Overland@wales.nhs.uk

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Proses Trefnu Apwyntiadau
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau