Gwasanaeth Atgoffa am Apwyntiadau Ysbyty

Yn ddaearyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) yw’r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, gan ddarparu gwasanaethau ar gyfer poblogaeth o dros 670,000 yn cynnwys oddeutu 1.1 miliwn o apwyntiadau cleifion allanol a drefnir ymlaen llaw bob blwyddyn. Y llynedd methodd oddeutu 70,000 o gleifion â mynychu eu hapwyntiad. Gan ragdybio bod technoleg negeseuon testun yn ‘ffordd o fyw’ i’r rhan fwyaf ohonom erbyn hyn, mabwysiadwyd yr egwyddor y dylai cleifion gael negeseuon yn eu hatgoffa am apwyntiadau. Drwy roi gwasanaeth atgoffa am apwyntiadau wedi’i awtomeiddio ar waith sy’n anfon negeseuon testun, negeseuon llais rhyngweithiol a galwad ffôn gan asiant i’w hatgoffa, nod y bwrdd iechyd yw lleihau’r nifer sy’n methu apwyntiadau a gwella’r ffordd y rheoli clinigau hefyd drwy dderbyn gwybodaeth am apwyntiadau a gaiff eu canslo yn ddigon cynnar er mwyn eu hailddyrannu. Mae pob apwyntiad nas defnyddir neu a gollir yn costio £120 - £160 i’r Bwrdd Iechyd. Anfonwyd dros 875,000 o negeseuon atgoffa am apwyntiadau dros y 12 mis diwethaf gan ryddhau dros 10,600 o apwyntiadau i’w hailddyrannu. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Richard Westwood, Dadansoddwr Gwybodaeth Arbenigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Rheoli Rhestr Aros
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau