Negeseuon Testun i Atgoffa Cleifion am Apwyntiadau

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, roedd cyfraddau uchel o bobl a oedd yn methu eu hapwyntiadau – cyfraddau ‘heb fynychu’ (DNA), o gymharu â Byrddau Iechyd eraill ynghyd â chlinigau cleifion allanol nas defnyddiwyd yn ddigonol. Cyflwynwyd negeseuon testun i atgoffa cleifion o’u hapwyntiad gan gynnwys enw’r meddyg ymgynghorol, dyddiad yr apwyntiad a’r amser. Roedd y negeseuon yn cynnwys nodyn i gleifion y byddai methiant i fynychu yn costio ‘tua £160’ i’r GIG a rhif ffôn y gallent ei alw i aildrefnu’r apwyntiad os nad oedd y dyddiad a’r amser yn gyfleus. Cwblhawyd y treial cychwynnol o fewn tuag wythnos. Dangosodd canlyniadau cynnar fod y cyfraddau ‘heb fynychu’ ar gyfer cleifion a dderbyniodd neges destun yn 6% o gymharu ag 13% ar gyfer y rhai na chawsant neges. Roedd y rhai a dderbyniodd neges destun yn fwy tebygol o ganslo ac aildrefnu. O ganlyniad gellid ailddefnyddio slotiau a ganslwyd ar gyfer cleifion ar y rhestr aros. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag: Emma Wilkins, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygiad a Thrawsnewid Strategol emma.wilkins@wales.nhs.uk Laurence James, Rheolwr y Rhaglen, Laurence.james@wales.nhs.uk

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Rheoli Rhestr Aros
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau