System Gweinyddu Cleifion Cymru a’r rhestr aros ar gyfer Apwyntiadau Dilynol

Yn dilyn ymarfer mapio prosesau, canfuwyd bod y rhestr aros ar gyfer apwyntiadau dilynol cleifion yn anghywir o ganlyniad i nifer fawr o wallau clerigol. Nodwyd problemau wrth fewnbynnu gwybodaeth ar System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS), a ddefnyddir i gasglu manylion am weithgarwch cleifion. Roedd hyn yn effeithio ar y gallu i reoli risg glinigol ac amseroedd aros cleifion. Yn fuan iawn ar ôl dilysu, cafwyd cynnydd yn y rhestr aros ar gyfer apwyntiadau dilynol; a wnaeth i ni sylweddoli bod problemau o ran mewnbynnu gwybodaeth ar System Gweinyddu Cleifion Cymru, a ddefnyddir i gasglu manylion am weithgarwch cleifion. Roedd y rhestr aros uwch yn effeithio o bosibl ar y gallu i reoli risg glinigol ac amseroedd aros yn effeithiol o fewn y rhestr honno. Mae mentrau a dulliau dilysu wedi arwain at 35% o ostyngiad yn y rhestrau aros ar gyfer apwyntiadau dilynol. Caiff y gostyngiad ei gynnal bellach a chydnabyddir bod y rhan fwyaf o restrau’n gywir erbyn hyn. Rhyddhawyd capasiti’r clerc dilysu er mwyn mynd i’r afael â blaenoriaethau eraill. Mae hyder o’r newydd yn y data. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: Sue Wood, Arweinydd y Prosiect Gwella Gwasanaethau Cleifion Allanol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr sue.j.wood@wales.nhs.uk

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Rheoli Rhestr Aros
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau