Dull Gweithredu yn ôl Symptomau ar gyfer cleifion a sglerosis ymledol

O ganlyniad i’r cynnydd sylweddol yn nifer y cyffuriau sydd ar gael i reoli sglerosis ymledol (MS) a symptomau cysylltiedig yn weithredol, mae angen capasiti clinigol ychwanegol i fonitro cleifion yn weithredol, gan gynyddu’r galw am apwyntiadau dilynol. Mabwysiadwyd dull gweithredu ‘yn ôl symptomau’ sy’n canolbwyntio ar y claf, ym mis Ebrill 2014. Mae hyn yn golygu bod gofynion monitro hanfodol yn cael eu bodloni, a bod cleifion yn cael eu gweld ar gyfer symptomau newydd neu ailbyliau o salwch yn ôl eu cais. Pan fydd claf yn cysylltu â’n swyddfa cynigir cyngor iddo o fewn 24 awr, fe’i cyfeirir at glinig dan arweiniad nyrs neu un o’r clinigau dan arweiniad meddyg ymgynghorol. Mae amseroedd aros wedi lleihau’n sylweddol wrth i apwyntiadau diangen gael eu hepgor o’r system apwyntiadau dilynol. Nid yw cleifion yn teimlo ei bod yn anodd iddynt gael eu gweld mwyach ac maent yn falch bod y system yn ymateb i’w hanghenion ac yn eu diwallu. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: Dr Fady Joseph, Niwrolegydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan fady.joseph@wales.nhs.uk

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Darparu Apwyntiadau Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau