AIL-DDYLUNIO’R LLWYBR CANSER Y PROSTAD

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, roedd cleifion â chanser y prostad tybiedig yn profi oedi wrth dderbyn diagnosis a thriniaeth yn aml. Datblygodd tîm amlddisgyblaethol lwybr newydd sy’n ceisio lleihau’r amser aros rhwng atgyfeirio a chael triniaeth, er mwyn lleihau’r potensial ar gyfer niwed y gellir ei osgoi a thorri’r costau sy’n gysylltiedig â phrofion diagnostig y gellir eu hosgoi. Newidiwyd trefn y profion diagnostig fel bod modd i gleifion gael sgan cyn biopsi; roedd hyn yn galluogi’r biopsi i dargedu ardal benodol o’r prostad ar y cynnig cyntaf, yn hytrach na chael triniaeth arall. Bellach, mae apwyntiad cleifion allanol cyntaf y cleifion yn y clinig, ac maent yn gadael gyda dyddiadau a gytunwyd ar gyfer MRI, biopsi TRUS a’r apwyntiad cleifion allanol dilynol. Roedd cleifion yn aros am 90 diwrnod ar gyfartaledd; gyda’r llwybr newydd, mae cleifion yn aros am 61 diwrnod ar gyfartaledd. AIL-DDYLUNIO’R LLWYBR CANSER Y PROSTAD Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, roedd cleifion â chanser y prostad tybiedig yn profi oedi wrth dderbyn diagnosis a thriniaeth yn aml. Datblygodd tîm amlddisgyblaethol lwybr newydd sy’n ceisio lleihau’r amser aros rhwng atgyfeirio a chael triniaeth, er mwyn lleihau’r potensial ar gyfer niwed y gellir ei osgoi a thorri’r costau sy’n gysylltiedig â phrofion diagnostig y gellir eu hosgoi. Newidiwyd trefn y profion diagnostig fel bod modd i gleifion gael sgan cyn biopsi; roedd hyn yn galluogi’r biopsi i dargedu ardal benodol o’r prostad ar y cynnig cyntaf, yn hytrach na chael triniaeth arall. Bellach, mae apwyntiad cleifion allanol cyntaf y cleifion yn y clinig, ac maent yn gadael gyda dyddiadau a gytunwyd ar gyfer MRI, biopsi TRUS a’r apwyntiad cleifion allanol dilynol. Roedd cleifion yn aros am 90 diwrnod ar gyfartaledd; gyda’r llwybr newydd, mae cleifion yn aros am 61 diwrnod ar gyfartaledd.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 08/03/2018   Categorïau: Cleifion Allanol - Ar Draws y Llwybr Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau