British Welsh Arabian Gulf Trade & Investment Centre

Sefydlwyd y British Welsh Arabian Gulf & Investment Centre (BWAG) ym mis Medi  2017 fel menter ‘ddim er elw’ gyda’r nod o annog masnach a buddsoddi rhwng Cymru a gwledydd Gwlff Arabia. Bydd busnesau’n talu ffi aelodaeth i BWAG, yna bydd BWAG yn darparu gwybodaeth, cysylltiadau a chyngor cyffredinol iddynt. Sefydlwyd BWAG gan Faris Dean, cyfreithiwr a chyfrifydd ardystiedig siartredig o ran ei waith am dros 14 mlynedd, a dyma’r unig sefydliad yng Nghymru sy’n cynnig y ddarpariaeth arbenigol hon. Mae’r busnes hefyd yn gweithredu drwy gyfrwng yr iaith Arabeg, ac mae hynny o help mawr i’w aelodau wrth hwyluso masnach a buddsoddi rhyngddynt.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau