Bryn Elltyd

Mae’r gwely a brecwast arobryn Bryn Elltyd yn llety dim carbon, 3 seren sy’n cael ei redeg yn llwyr gan ynni adnewyddadwy. A hynny 700 troedfedd i fyny un o fynyddoedd Cymru mewn adeilad o 1883. Wedi ennill nifer o wobrau cenedlaethol, yn cynnwys gwobr aur y GTBS dwywaith. Mae’r gwr a’r wraig John a Ceilia yn angerddol am bethau gwyrdd.  Dechreuodd John fel peirianneg aerofod yna bu’n dysgu Technoleg a Pheirianneg am 25 mlynedd. Bu Ceilia hithau’n dysgu am 25 mlynedd. Y ddau yn dysgu yn Coventry lle’r oedd ysgol gweithgareddau awyr agored 3 milltir i lawr yr afon.  25 mlynedd o ddod â disgyblion i’r ardal hon. Bellach yn byw yma.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau