Gwesty Bryn Holocombe

Cwmni Gwely a Brecwast teuluol yw’r cwmni o’r enw Gwesty Bryn Holocombe. Rydym wedi’n lleoli yn West End Bae Colwyn sy’n rhan o Ardal Gadwraeth Rydal. Rydym wedi bod yn rhedeg y busnes ers deng mlynedd ar hugain ac wedi cael graddfa pedair seren gan y bwrdd twristiaeth. Rydym ar agor 12 mis y flwyddyn, ac yn croesawu pobl o bob cwr o’r byd yn cynnwys Awstralia, Seland Newydd, yr Ariannin, Tsieina, Rwsia, UDA a phob rhan o Ewrop a’r Deyrnas Unedig. Mae gennym dri aelod o staff llawn amser a thri rhan amser.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau