Cadarn Consulting Engineers Ltd

Busnes wedi’i leoli ar Ynys Môn yw Cadarn Consulting Engineers Ltd . Mae’n darparu gwasanaeth cynghori ar sawl disgyblaeth ym maes peirianneg, gan weithio ar amrywiaeth o brosiectau - o ddatblygiadau masnachol neu ddiwydiannol i brosiectau adeiladu tai ac adeiladau hanesyddol, cymhleth. Mae’r busnes yn gallu cynnig arbenigedd technegol i ddelio ag unrhyw ymholiad gan gleient. Ymhlith y gwasanaethau y mae’n eu cynnig y mae peirianneg sifil a strwythurol, cyngor, dylunio, astudiaethau dichonoldeb, lluniadau, gwaith manylu a chymorth technegol. Fel busnes sy’n ymroi i ddysgu, datblygiad personol a datblygu eu talent eu hunain yn arbennig, mae Cadarn wedi’i sefydlu ei hun fel y gwasanaeth ymgynghori o ddewis i amrywiaeth eang o gleientiaid uchel eu proffil, gan gynnwys CCG, Cartrefi Conwy, Horizon, Orthios a DU Construction. Mae hefyd yn darparu gwasanaethau arbenigol fel is-ymgynghorwr i sawl gwasanaeth ymgynghori sifil a strwythurol yng Ngogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr. Mae’r enw da hwn wedi datblygu yn sgil gallu’r cwmni i gynnig sbectrwm ehangach o atebion o gymharu â chwmnïau traddodiadol, un ddisgyblaeth (e.e. strwythurol neu sifil). Gall Cadarn ddarparu atebion cyfannol o fewn terfynau amser realistig, a dyma’r unig bractis peirianneg sy’n cynnig gwasanaeth ymgynghori ar Ynys Môn ar hyn o bryd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau