Capel Bakes

Mae Capel Bakes, a sefydlwyd gan Leah Clark, yn cyflenwi teisennau cartref o safon i ystafelloedd te, siopau coffi ac unigolion. Mae’r busnes wedi’i leoli yn Sir Gaerfyrddin ac mae’n cynnig amrywiaeth o deisennau haenog, megis teisen foron;  teisennau tun, megis teisen frau’r miliwnydd; ac amrywiaeth o frownis. Yn ogystal, mae Capel Bakes yn gwneud teisennau pwrpasol ar gyfer achlysuron arbennig, dathliadau pen-blwydd a phriodasau. Yn fuan ar ôl lansio ei busnes, llwyddodd Leah i gael ei chontract mawr cyntaf ac mae bellach yn gweithio gyda Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, yn cyflenwi teisennau ar gyfer eu siop goffi.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau