Ymddiriedolaeth Carbon

Nod yr Ymddiriedolaeth Carbon yw cynyddu’r symud tuag at economi carbon isel gynaliadwy. Mae gennym ni dîm o arbenigwyr annibynnol ar leihau carbon ac effeithlonrwydd adnoddau sy’n cynnig cyngor i fusnesau, llywodraethau a’r sector cyhoeddus ar eu cyfleoedd mewn byd carbon isel. Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth yn 2001 ac rydym wedi datblygu’n arbenigwr blaenllaw a dibynadwy yn fyd-eang ar strategaethau cynaliadwy ac ôl troed amgylcheddol, gyda’r nod o ledaenu ein meddylfryd bod ffyniant economaidd a chynaliadwyedd amgylcheddol yn gallu mynd law yn llaw. Gan adlewyrchu ein dull byd-eang o weithredu, mae gennym oddeutu 180 o staff o fwy na 30 o genhedloedd ac rydym wedi ein lleoli yn y DU, Brasil, Tsieina, Mecsico, De Affrica ac UDA.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau