Astudiaethau Achos Cydgynhyrchu o Gymru

Dull o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus sy’n seiliedig ar gysylltiadau cyfartal a dwyochrog rhwng gweithwyr proffesiynol, pobl sy’n defnyddio gwasanaethau, eu teuluoedd a’u cymunedau yw cyd-gynhyrchu.  Pan gaiff gweithgareddau eu cyd-gynhyrchu fel hyn, daw gwasanaethau yn ogystal â chymdogaethau yn gyfryngau llawer mwy effeithiol ar gyfer sicrhau newid.

Catalog Rhyngweithiol

Mae gan y Catalog, a luniwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Cydgynhyrchu Cymru, dair adran: Cyflwyniad, Astudiaethau Achos, ac Adnoddau.

Ffeiliau PDF rhyngweithiol yw’r dogfennau ‘A Wêl a Gred’.  Mae’r ffeiliau rhyngweithiol yn gweithio yn y rhan fwyaf o borwyr gwe, ond rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho’r dogfennau er mwyn cael y profiad gorau.

‘A Wêl a Gred’ – Astudiaethau Achos Cydgynhyrchu o Gymru
(Adroddiad Llawn)

 

 Rhagair a Chyflwyniad
 

Mae’r adran hon yn esbonio sut i ddefnyddio’r catalog, ei bwrpas a sut y mae wedi’i drefnu.  Mae hefyd yn rhoi trosolwg o'r prif egwyddorion sy’n sail i gyd-gynhyrchu, ynghyd â rhai cwestiynau beirniadol er mwyn eich helpu i feddwl sut y gallech ddefnyddio’r dull hwn.

 

 Astudiaethau Achos

Mae’r rhain yn cynnig amrywiaeth o fentrau cyd-gynhyrchu ysbrydoledig, rhai sydd wedi’u sefydlu yn ogystal â rhai sy’n dod i’r amlwg.  Maent i gyd yn seiliedig ar ymrwymiad penodol i egwyddorion cyd-gynhyrchu - cydraddoldeb, dwyochredd ac ymddiriedaeth.

Os oes gennych unrhyw astudiaeth achos cyd-gynhyrchu yr hoffech ei rhannu, cysylltwch â ni yn 1000 o Fywydau, Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Astudiaethau Achos Catalog Cydgynhyrchu yng Nghymru

Adnoddau

Detholiad o adroddiadau ymchwil, astudiaethau achos, offerynnau ymarferol a gwefannau a drefnwyd dan bedwar pennawd cysylltiedig:

  • Yr achos ar gyfer cyd-gynhyrchu
  • Cydgynhyrchu ar waith  
  • Offerynnau archwilio a chanllawiau ymarferol              
  • Rhwydweithiau a gwefannau  

 

 

Llawlyfr ‘A Wêl a Gred

Defnyddiwyd y llawlyfr ‘A Wêl a Gred’ yn ein hachlysur lansio.  Mae’n rhoi trosolwg o gyd-gynhyrchu a fersiynau wedi’u golygu o saith o’r astudiaethau achos, ynghyd ag ymarferion i helpu’r darllenydd i ddadansoddi dyfnder cyd-gynhyrchu a’r cyd-destun ar gyfer llwyddo.

 

Offeryn Archwilio Cydgynhyrchu

Dyma’r Offeryn Archwilio Cydgynhyrchu a ddefnyddiwyd gennym i asesu dyfnder cyd-gynhyrchu ar gyfer pob un o’n hastudiaethau achos.  Rhowch gynnig arno ar gyfer eich sefydliad/mentrau chi a rhowch wybod i ni sut hwyl gawsoch chi arni.

 

Skills Toolbox

To download the Skills Toolbox please click on the picture, select save, locate the file, select extract all once extracted then select the start application this will load the toolbox. (Please note the file size is 434mb and may take a few minutes to download)