Cartrefi Cymunedol

Mae Cartrefi Cymunedol yn elusen gofrestredig ac yn cynrychioli dros 70 o gymdeithasau tai dielw a sefydliadau tai cymunedol cydfuddiannol yng Nghymru. Mae ein haelodau yn darparu dros 136,0000 o gartrefi a gwasanaethau tai ledled Cymru. Ymrwymodd Cartrefi Cymunedol Cymru, Care y Repair Cymru ar Canolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru (CREW) i drefniant strwythur grwp yn 2010 i gryfhaur llais ar gyfer tai, gofal ac adfywio yng Nghymru.

Cartrefi NPT gyda Tai Cymoedd i Arfordir (V2C) a...
Cyngor Sir Ceredigion mewn partneriaeth gyda’r...
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ...
Tai Siarter a Bron Afon mewn partneriaeth gyda...
Cartrefi RCT mewn partneriaeth gyda Chwaraeon...