Cartrefi Cymunedol

Mae Cartrefi Cymunedol yn elusen gofrestredig ac yn cynrychioli dros 70 o gymdeithasau tai dielw a sefydliadau tai cymunedol cydfuddiannol yng Nghymru. Mae ein haelodau yn darparu dros 136,0000 o gartrefi a gwasanaethau tai ledled Cymru. Ymrwymodd Cartrefi Cymunedol Cymru, Care y Repair Cymru ar Canolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru (CREW) i drefniant strwythur grwp yn 2010 i gryfhaur llais ar gyfer tai, gofal ac adfywio yng Nghymru.

Mae camdriniaeth ddomestig yn parhau i fod yn un...
Diwrnod hwyl blynyddol i denantiaid Cartrefi...
Mae Trivallis yn darparu bron i 11,000 o gartrefi ...
Comisiynwyd Tîm Astudiaethau Tai Prifysgol...
Mae gennym angerdd yn Charter Housing i weithio...