Cyflwyniad at y casgliad

Yn aml, gwasanaethau cleifion allanol yw’r pwynt cyswllt cyntaf i lawer ohonom pan mae angen gofal arbenigol arnom. Yn wir, roedd bron i dair miliwn o apwyntiadau yn 2016 ac mae’r galw’n parhau i gynyddu.

Mae’r gwasanaeth wedi ymateb i’r heriau a wynebir gan y GIG yng Nghymru, a bellach mae gwaith sylweddol ar y gweill i wella’r gwasanaethau i gleifion allanol. O ganlyniad i’r ymdrechion hyn bu gwelliant o ran rhai amseroedd aros ledled Cymru.

Rydym wedi gwneud dechrau da – nawr mae angen i ni ledaenu’r gwelliannau a gyflawnwyd hyd yma. Mae’r compendiwm hwn yn dangos peth o’r gwaith sydd wedi gwella gwasanaethau cleifion allanol yng Nghymru. 

Cyflawnwyd yr holl waith sydd yn y Compendiwm gan y GIG yng Nghymru; mae Rhaglen Cleifion Allanol 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella wedi chwarae rhan allweddol o ran cynhyrchu’r offeryn ar-lein hwn.  

Rhannu 

Os oes gennych waith yr hoffech ei rannu cysylltwch â ni.                                                                               

                                             

Primary Care - Shared Care Referral - Triage Booking Process Waiting list management Providing appointments Ongoing care - self management Other resources Across the pathway