Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Mae AGGCC yn cyflawni ei swyddogaethau ar ran Gweinidogion Cymru, ac er ein bod yn rhan o Adran o fewn Llywodraeth Cynulliad Cymru mae nifer o fesurau diogelu ar waith i sicrhau ein hannibyniaeth. Trefnir y gwaith proffesiynol o asesu a barnu gwasanaethau a sefydliadau ar sail pedwar rhanbarth (y Gogledd; y De-ddwyrain; y Canolbarth a’r De, a’r De-orllewin). Maent yn arolygu ac yn adolygu gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol ac yn rheoleiddio ac yn arolygu lleoliadau ac asiantaethau gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar. Mae ein swyddfa genedlaethol, sydd wedi’i lleoli ym Mharc Cathays, Caerdydd a Nantgarw ar hyn o bryd, yn arwain y gwaith o reoli a dadansoddi gwybodaeth er mwyn darparu adolygiadau Cymru gyfan ac yn rhoi cyngor proffesiynol i wella gwasanaethau.

Sut wnaeth y digwyddiad fodloni’r...
Cefndir Nod Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau...