Data Cymru

Sefydlwyd yr Uned Ddata yn 2001 fel cwmni cyhoeddus di-elw er mwyn rhoi cyngor, arweiniad a chefnogaeth i lywodraeth leol yng Nghymru ym maes data ac ystadegau.

Gofynnodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru...
Rydym wedi cael ein comisiynu’n rheolaidd...
Yn debyg i awdurdodau eraill yng Nghymru, mae Bro ...
Dechreuodd y gwaith Cynllunio’r Gweithlu...
Yn ystod 2006 cynhaliodd Pwyllgor Cyswllt...