Digidol

Sut allwn datblygu’r sgiliau a’r diwylliant cywir er mwyn mudo o wasanaethau analog i rai digidol?

Mae gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn dynesu at gyfnod newydd yn y ffordd maent yn darparu gwasanaethau. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn galw am newidiadau mawr yn y ffordd rydym yn cynllunio a darparu gwasanaethau, tra bod technoleg wedi newid yn llwyr yr amgylchedd cymdeithasol yr ydym yn gweithio ynddo.

Pan rydym yn sôn am ddigidol, nid ydym yn unig yn golygu defnyddio cyfrifiaduron. Mae Tom Loosemore wedi rhoi diffiniad defnyddiol. Dywedodd bod mai digidol yw "Rhoi'r diwylliant, arferion, prosesau a thechnolegau o gyfnod y rhyngrwyd ar waith er mwyn ymateb i'r disgwyliadau a godwyd ganddo."
 
Rhaid i fudiadau rhoi sylfaen i’r gwaith ac adnabod yr angen am newid mewn diwylliant cyn mynd ati i drawsnewid gwasanaethau. Mae’n debygol fod y dalent angenrheidiol o fewn sefydliadau cyhoeddus yno yn barod, ond mae hierarchaeth sefydliadau yn aml yn gwahanu gwybodaeth ac awdurdod wrth wneud penderfyniadau. 

Adnoddau defnyddiol

Holl astudiaethau achos Digidol

 

Efallai bydd y tudalennau isod hefyd o ddiddordeb: