Estyn

Estyn yw’r Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Ein nod yw cyflawni rhagoriaeth i bawb mewn dysgu yng Nghymru. Rydym yn gwneud hyn trwy ddarparu gwasanaeth arolygu a chyngor annibynnol, o ansawdd uchel.

Cyfeiriad Post Estyn Anchor Court Keen Road Cardiff
Cod Post CF24 5JW
Ffôn 02920 446446
Cyfeiriad gwe http://www.estyn.gov.uk/
E-bost communications@estyn.gov.uk
Partner logo

Holl astudiaethau Estyn