Digwyddiad Hysbysrwydd Cenedlaethol 2017

02/03/2017Beth yw’r pwnc?

Yn 2017-18 bydd ffocws ein hymdrech yn newid o gynnal asesiadau lleol o lesiant i ddatblygu cynlluniau a phennu amcanion hirdymor. Gyda’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol eisoes wedi ei gadarnhau fel un o’r prif siaradwyr, mae’r diwrnod wedi’i amseru i alluogi rhannu gwersi ac edrych ymlaen at adeiladu ar y prosesau asesu. Bydd y digwyddiad yn dod â phartneriaid ynghyd o bob rhan o’r sector i archwilio syniadau ymarferol i gefnogi datblygiad cynlluniau.

Dylech chi ei fynychu?

Dylech chi fynychu os:

  • Rydych yn chwarae rôl arwain yn eich awdurdod lleol neu’ch Bwrdd Gwasanaethau Lleol.
  • Mae gennych gyfrifoldeb dros asesiadau o anghenion lleol, neu’n cefnogi eu datblygiad – gan gynnwys y cynlluniau ardal a’r cynlluniau llesiant lleol.
  • Rydych yn chwarae rôl mewn ymgysylltu â dinasyddion.

 

Bydd manylion pellach gan gynnwys sut i gofrestru ar gael cyn bo hir (www.unedddatacymru.gov.uk).

Cadwch y dyddiad yn rhydd yn eich dyddiadur a phasiwch y Nodyn Dyddiadur hwn ymlaen i unrhyw gydweithwyr i chi sydd efallai â diddordeb mewn mynychu.


Partners Involved:

 

 Postiwyd gan Arferda Cymru
 15/11/2016   Categorïau: Uned Ddata
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau