Uwchgynhadledd Darparwyr Gofal 2018

14/03/2018Mae’r Uwchgynhadledd Darparwyr Gofal flynyddol yn gyfle i ddarparwyr gwasanaethau gofal ddod at ei gilydd a thrafod materion allweddol ym maes gofal cymdeithasol.

Mae’r gynhadledd – a drefnir mewn partneriaeth gyda Fforwm Gofal Cymru – yn un o’r ychydig gynadleddau sydd ar gael sy’n rhoi cyfle i ddarparwyr gofal yn y trydydd sector a’r rhai annibynnol, fel ei gilydd, fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu’r sector.

Trefnir gweithdai ymarferol a fydd yn eich helpu i wella eich gwaith o ddydd i ddydd, yn ogystal â chyfleoedd i gyfrannu i’r drafodaeth, ac adborth o reng flaen y ddarpariaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru.

9.00yb – 4.30yp yn y Marriott Caerdydd; darperir cinio a lluniaeth ysgafn
Pris: £67 y person + TAW
Cofrestrwch ar-lein yn awr ar gyfer y digwyddiad hwn 

 Postiwyd gan Arferda Cymru
 22/01/2018
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau