Facebook

Facebook Logo

Facebook yw'r rhwydwaith cymdeithasol ar-lein mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd. Mae'n wasanaeth am ddim sy'n caniatáu i ddefnyddwyr cofrestredig i greu proffiliau, llwytho lluniau a fideo, anfon negeseuon a chadw mewn cysylltiad â ffrindiau, teulu, cydweithwyr a sefydliadau.

Adnoddau defnyddiol

 

Holl astudiaethau achos ar Facebook