Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw’r arolygiaeth a’r rheoleiddiwr annibynnol ar yr holl ofal iechyd yng Nghymru.

Cyfeiriad Post Healthcare Inspectorate Wales Bevan House Caerphilly Business Park Van Road Caerphilly
Cod Post CF83 3ED
Ffôn 02920 928850
Cyfeiriad gwe http://www.hiw.org.uk/
E-bost hiw@wales.gsi.gov.uk
Partner logo