Cyfryngau Cymdeithasol

Pan fyddwn yn sôn am Gyfryngau Cymdeithasol, rydym yn sôn am wefannau a chymwysiadau sy'n galluogi pobl a sefydliadau i greu a rhannu gwybodaeth, syniadau a negeseuon personol ac i gymryd rhan mewn cymunedau ar-lein.

Gall cyfryngau cymdeithasol newid natur y berthynas rhwng sefydliadau a dinasyddion drwy alluogi pobl i gael gwybodaeth amserol a thryloyw, i fwydo i mewn i'r gwaith y mae gwasanaethau yn gwneud a hyd yn oed llywio ymagweddau polisi a'r ddarpariaeth o wasanaethau.

Adnoddau defnyddiol

Mae yna lawer o ddulliau cyfryngau cymdeithasol defnyddiol. Efallai y bydd y tudalennau canlynol o gymorth:

Mae'n bwysig i sefydliadau i feddwl am ba ddull sy'n cyd-fynd â'i gwaith, a  pha ddull mae'r bobl maen nhw am ymgysylltu gydag yn defnyddio. Nid yw'r rhestr uchod yn gyfyngedig ac mae'r dirwedd cyfryngau cymdeithasol yn newid yn gyson. Mae'n bwysig eich bod chi'n mynd i'r afael a'r datblygiadau diweddaraf ym myd cyfryngau cymdeithasol fel y gallwch wneud y gorau o'ch cyfleoedd i ymgysylltu â'r bobl yn eich cymunedau.

 

Astudiaethau Achos ar Gyfryngau Cymdeithasol