Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol

Ers ei lansio yn 2006 SSIA wedi dod yn ffynhonnell uchel ei barch o gefnogaeth i gynghorau ac asiantaethau eraill ledled Cymru sy'n ceisio gwella gwasanaethau gofal cymdeithasol. Mae'n dwyn ​​ynghyd y Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru), mewn partneriaeth unigryw sy'n anelu i gefnogi gwelliant mewn amgylchedd heriol y galw cynyddol, disgwyliadau uwch a chyfyngiadau ariannol nas gwelwyd o'r blaen. Rhaglen waith AGGC yn adlewyrchu heriau hyn gyda ffocws clir ar gefnogi ail-ddylunio gwasanaethau presennol i sicrhau canlyniadau gwell i ddefnyddwyr gwasanaethau a defnydd mwy effeithlon o adnoddau. Am fwy o wybodaeth am y SSIA ewch i www.ssiacymru.org.uk