Twitter

Mae Twitter yn wasanaeth newyddion ar-lein a rhwydweithio cymdeithasol lle mae defnyddwyr yn postio a darllen negeseuon 140-gymeriad byr a elwir yn "trydar". Gall defnyddwyr cofrestredig bostio a darllen trydar er mwyn ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl a sefydliadau.

Weithiau cyfeirir ato Twitter fel gwasanaeth microblogio, gan ei fod yn annog defnyddwyr i rannu diweddariadau byr rheolaidd i'w cynulleidfa.

Adnoddau defnyddiol

Astudiaethau Achos ar Twitter