Dolenni defnyddiol

Mae sefydliadau sector cyhoeddus y DG wedi llunio gwefannau rhannu gwybodaeth i helpu i wella gwasanaethau er lles cymunedau a’u pobl, a hynny trwy gasglu, rhannu a throsglwyddo gwybodaeth a dysg.

Mae partneriaid Arfer Da Cymru yn asiantaethau cyhoeddus o bob cwr o’r deyrnas sydd wedi dod at ei gilydd i gyflawni’r amcanion canlynol:

 • helpu i wella gwasanaethau cyhoeddus trwy drosglwyddo gwybodaeth;
 • addysgu’r rhai sy’n cynnig gwasanaethau a’r rhai sy’n eu defnyddio fel y bydd dinasyddion yn cael gwerth eu harian a gwasanaethau mwy effeithlon ac effeithiol
 • newid ymddygiad pobl trwy eu hysbysu bod modd gwneud rhywbeth yn well a mynd ati i ddefnyddio’r dulliau amgen.
 • APSE (Cymdeithas Rhagoriaeth y Gwasanaethau Cyhoeddus)
 • Canolfan Gwybodaeth
 • Canolfan Ymchwil y Trydydd Sector
 • Cyfraith Cymru
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Lloegr
 • Digital by Default News
 • Gwdsanaeth Gwybodeg GIG Cymru
 • Gwefan Ymfudo Cymru
 • Nef
 • NESTA
 • Rhaglen Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025
 • Rhwydwaith Gwella
 • Sefydliad Joseph Rowntree
 • The Guardian Best Practice Exchange from the Public Leaders Network
 • Uned Gwybodaeth Llywodraeth Leol
 • Wired-GOV
 • Youth Voice Journal