Conffederasiwn GIG Cymru

Mae Conffederasiwn GIG Cymru’n gorff aelodaeth sy’n cynrychioli’r holl sefydliadau sy’n rhan o’r GIG yng Nghymru: saith Bwrdd Iechyd Lleol a thair Ymddiriedolaeth GIG.