Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn cynrychioli lles mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr yng Nghymru. Mae ganddo dros 3,000 o aelodau gan gynnwys amrywiaeth eang o fudiadaun gweithio ar faterion megis tai, adfywio economaidd, gofal plant, datblygu cymunedol, trafnidiaeth, yr amgylchedd ac iechyd. Cenhadaeth WCVA yw gwneud Cymrun lle gwell drwy hyrwyddor gweithredu gwirfoddol, cymunedol gan ddinasyddion sydd wrth galon trydydd sector Cymru, er mwyn cynyddu cyfranogaeth, cynhwysiant, cydraddoldeb, lles a gweithgarwch cynaliadwy yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol.

Prosiect sy'n darparu cymorth ymarferol i...
Mae Mentro yn gweithio mewn partneriaeth â...
Mae elusen o'r cymoedd sy'n cefnogi pobl sydd...
Mae’r llyfr stori hwn yn nodi diwedd rhaglen...
Mae cyllid y Porth wedi galluogi YMCA Caerdydd i...